Địa chỉ: huyện Kế Sách , tỉnh Sóc Trăng
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mẫu Giáo Họa Mi

huyện Kế Sách , tỉnh Sóc Trăng
stg-kesach-mghoami@edu.viettel.vn