Địa chỉ: huyện Kế Sách , tỉnh Sóc Trăng

Bé tham quan Bảo tàng Thiên nhiên - Cơ sở Trung Yên - 6/2017